10 richtlijnen voor een humane en milieuvriendelijke productie van bloemen.


BEHIND the FLOWERS is een film voor NGO’s en vakbonden betrokken bij of geïnteresseerd in Fair Flowers Fair Plants.

Meer informatie: de lokale NGO of vakbond

www.bothends.org
www.olaa.nl
www.flowercampaign.org

Deze educatieve film is gemaakt in opdracht van Both ENDS, Olaa en FFFP (Fair Flowers Fair Plants). De DVD productie wordt gebruikt om bewustwording te creëeren bij werknemers in de industrie in Nederland en ontwikkelingslanden wereldwijd.

Meer informatie:
www.bothends.org
www.olaa.nl
www.flowercampaign.org


De gedragscode:
1. vrijheid vakbondsvorming en overleg
2. geen discriminatie
3. recht op minimum loon
4. respecteren arbeidstijden
5. gezonde en veilige werkplaats
6. verantwoorde bestrijdingsmiddelen
7. werkgarantie
8. bescherming milieu
9. geen kinderarbeid
10. geen gedwongen arbeid

Bovenstaande 10 basisregels zijn door de IFC (International Flower Coördination) uitgewerkt voor de bloemen- en plantensector in de ICC. ICC staat voor International Code of Conduct, oftewel de Internationale Gedragscode. In de IFC zijn een aantal vakbonden en mensenrechtenorganisaties vertegenwoordigd die specifiek in het kader van de bloemen- en plantenindustrie werken.